2019-03-21

Inne wpisy z tej kategorii

Tradycyjny czy postmodernistyczny system ERP?

Tradycyjny czy postmodernistyczny system ERP?

Różnicę między tradycyjnym, a postmodernistycznym podejściem do systemu ERP najlepiej obrazuje przykład zamówienia nowego auta w salonie autoryzowanego dealera. Zamawiając samochód mamy do wyboru różne opcje np. rodzaj nadwozia, jednostki napędowej i wyposażenia. Podejmując decyzję możemy wybrać co chcemy, ale kiedy auto jest zmontowane zgodnie z zamówieniem, to pole manewru jest bardzo ograniczone. Podobnie jest z tradycyjnym systemem ERP.

Natomiast podejście postmodernistyczne jest zupełnie inne. To tak jakbyśmy mogli w używanym samochodzie zmodyfikować wygląd i wyposażenie nadając mu zupełnie nowe cechy funkcjonalne. W praktyce oznacza to wybór podstawowego rozwiązania ERP do obsługi głównych operacji biznesowych oraz kilku różnych aplikacji, które najlepiej pasują do pozostałych procesów w organizacji. Wszystkie systemy muszą być zintegrowane i tworzyć jednolite i spójne rozwiązanie informatyczne.

Kluczowym aspektem postmodernistycznej strategii ERP jest to, że nie istnieje jedno uniwersalne podejście, a postmodernistyczny „system” ERP nie jest rozwiązaniem, które można kupić u jednego dostawcy. Dwie strategie dla podobnych organizacji mogą być zarówno "postmodernistyczne", ale wciąż bardzo od siebie różne. Jest to możliwe, bo każda organizacja definiuje własną strategię postmodernistyczną zgodnie z jej procesami i potrzebami, zamiast korzystania z uniwersalnych rozwiązań.

Jak w praktyce może wyglądać taka postmodernistyczna strategia? Przykładowo w firmie produkcyjnej średniej wielkości finanse i księgowość, procesy produkcyjne oraz sprzedażowe są obsługiwane przez system ERP – zainstalowany na lokalnym serwerze firmowym – dostosowany do specyficznych wymagań i potrzeb operacyjnych organizacji, a CRM i Zasoby Ludzkie obsługiwane są przez aplikacje udostępniane w chmurze przez różnych dostawców.

Takie podejście może przynosić wiele korzyści. Po pierwsze – firma używa aplikacji najlepiej dopasowanych do procesów w organizacji, a po drugie – jeśli nastąpią zmiany właścicielskie lub firma zdecyduje się na uruchomienie nowych kanałów dystrybucji, to nie trzeba będzie wymieniać całego systemu ERP, a tylko niektóre aplikacje. Oczywiście podstawą tej strategii są możliwości integracji wszystkich rozwiązań. W innym wypadku zamiast zintegrowanego systemu ERP organizacja będzie miała po prostu zlepek aplikacji.

Aby zapewnić pełną elastyczność w tworzeniu spójnego systemu złożonego z różnych rozwiązań Epicor zaprojektował architekturę biznesową Epicor ICE, która jako w pełni usługowa architektura True SOA pozwala firmom na niezależny dostęp, integrację i zastępowanie dowolnej funkcji lub elementu danych w systemie ERP oraz umożliwia dostosowanie wszystkich aplikacji w ramach pakietu ERP przy użyciu mechanizmu Business Process Management (BPM). Epicor oferuje także platformę integracyjną Epicor Service Connect, która ułatwia przepływ informacji pomiędzy aplikacjami pakietu ERP, a innymi systemami wykorzystywanymi w całej organizacji oraz przez partnerów, dostawców i klientów.

Epicor Service Connect korzysta z dokumentów w formacie XML, aby w prosty sposób, poprzez Web serwisy integrować aplikacje w skład pakietu Epicor ERP z innych aplikacjami wspierającymi standard XML. Poprzez użycie edytora graficznego, rozwiązanie to pozwala na łatwą integrację, dzięki eliminacji konieczności korzystania z zewnętrznych rozwiązań czy też złożonego kodowania interfejsów. Umożliwia on proste wskazywanie integrowanych danych, zapewnia automatyczną obsługę błędów, harmonogramy, wysyłanie przez email oraz wykonuje wszelkie inne zadania niezbędne do połączenia aplikacji. Korzystając z rozwiązań i technologii Epicor można więc skutecznie zastosować postmodernistyczną strategię ERP do zbudowania zintegrowanego systemu dla każdej organizacji.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik    Dziękujemy za zainteresowanie!

    Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

    Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

    Pozdrawiamy,

    Zespół Todis