Epicor Kinetic ERP

Epicor ERP to system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem zaprojektowany dla dużych i średnich firm działających w branży produkcyjnej, dystrybucyjnej i usługach. Bazując na ponad 45 letnim doświadczeniu w tworzeniu rozwiązań biznesowych ukierunkowanych na daną branżę, Epicor ERP wykorzystuje nowe technologie takie jak m.in. narzędzia analityczne czy Internet, aby wspierać procesy produkcyjne i biznesowe swoich klientów.

Epicor ERP to w pełni zintegrowany pakiet aplikacji, których wszechstronna funkcjonalność pozwala na zarządzanie całą organizacją. System został zaprojektowany w oparciu o architekturę zorientowaną na usługi (SOA) i podejście modułowe co oznacza, że klienci mogą nabywać wyłącznie potrzebne im moduły, bez konieczności kupowania zbędnych elementów, aby móc korzystać z systemu. Epicor ERP daje także swobodę w wyborze modelu instalacji – lokalnie, hostowanej lub chmurowej w modelu SaaS. System może być zainstalowany w pojedynczej lokalizacji lub kilku oddziałach międzynarodowej korporacji.

Epicor Software Corporation jest jednym z największych na świecie producentów zintegrowanych systemów ERP dla przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych, handlowych i usługowych. Z rozwiązań Epicor Software korzysta obecnie ponad 20 000 firm w 150 krajach na całym świecie podnosząc wydajność i zyski. System Epicor ERP dostępny jest w 35 językach.

Todis Consulting jest Partnerem wdrożeniowym Epicor Software Corporation w Polsce.

Epicor ERP to zintegrowany system informatyczny przeznaczony do zarządzania firmami produkcyjnymi oraz dystrybucyjnymi, wyróżniający się ścisłym ukierunkowaniem na planowanie i zarzadzanie wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa, zarówno w siedzibie firmy czy zakładzie, jak i poza nimi. System Epicor jest ściśle zintegrowanym rozwiązaniem umożliwiającym identyfikacje i planowanie zasobów, niezbędnych w procesie produkcji czy dystrybucji. Wspólna baza danych daje możliwość dostępu do właściwych informacji z właściwego źródła w odpowiednim czasie, co pozwala użytkownikom na każdym etapie łańcucha dostaw podejmować optymalne, oparte na aktualnych danych decyzje. Najlepsza w branży technologia umożliwia firmom różnej wielkości i ich partnerom handlowym czerpanie korzyści ze współpracy w czasie rzeczywistym w oparciu o system Epicor ERP.

System Epicor ERP można obsługiwać pracując na urządzeniach mobilnych co ułatwia wymianę danych zarówno z partnerami handlowymi, jak i wewnątrz organizacji. Jest to odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość biznesową i rozwój nowych technologii. Wdrożenie systemu Epicor umożliwia podniesienie konkurencyjności firmy, poszerzenie zakresu działania oraz może wspomagać ekspansję na nowe rynki.

Rozwiązania ERP Epicor obejmuje następujące obszary

 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

 • Zarządzanie produkcją
 • Planowanie i harmonogramowanie
 • Zarządzanie danymi produktów
 • Zarządzanie projektami

 • Zarządzanie serwisem i majątkiem
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Globalne zarządzanie firmą
 • Zarządzanie ryzykiem i zgodność z przepisami
 • BI i narzędzia analityczne

Umów się na bezpłatną konsultację

  Anna Turzańska-Sadlej

  Senior Consultant

  Partner

  Todis Consulting jest jedynym w Polsce przedstawicielem firmy Deltek oferującym oprogramowanie Maconomy. Oferuje kompleksowe usługi związane z wdrożeniem systemu, szkoleniami oraz serwisem technicznym.

  Status partnera

  Nasi klienci

  Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik   Dziękujemy za zainteresowanie!

   Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

   Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

   Pozdrawiamy,

   Zespół Todis