Innowacyjne Rozwiązania dla Agencji Kreatywnych: Maconomy jako Źródło Prawdy o Twojej Firmie 

Rozmowy z przedstawicielami agencji kreatywnych wyraźnie ukazały kluczowe wyzwania, z którymi mają do czynienia na co dzień. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, Maconomy oferuje kompleksowe rozwiązania, eliminując konieczność poświęcania czasu na uzupełnianie formularzy czy gromadzenie danych z różnych źródeł. Oto, jak Maconomy adresuje konkretne problemy zgłaszane przez menadżerów agencji kreatywnych: 

 1. Rentowność Projektów w Centrum Uwagi

Problem: Śledzenie rentowności projektów jest kluczowe, ale często trudne do osiągnięcia w dynamicznym środowisku agencji kreatywnej. 

Rozwiązanie Maconomy: Dzięki funkcjom raportowania i analizy, Maconomy umożliwia bieżące monitorowanie kosztów i przychodów z projektów. W jednym miejscu znajdziesz klarowne dane, pomagające ocenić rentowność i dostosować strategię biznesową. 

 1. Optymalne Lokowanie Zasobów Ludzkich na Projekty

Problem: Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi i ich odpowiednie przypisywanie do projektów to wyzwanie, zwłaszcza w przypadku równoczesnej pracy nad wieloma projektami. 

Rozwiązanie Maconomy: Moduł zarządzania zasobami w Maconomy pozwala na efektywne planowanie, alokację i monitorowanie pracowników. Dzięki temu zminimalizujesz przeciążenie jednych zasobów i zapewnisz optymalne wykorzystanie potencjału zespołu. 

 1. Automatyzacja Procesów, Brak Konieczności Handlowania Czasem Pracy na Rzecz Papierkowej Robotyki

Problem: Pracownicy agencji chcą skupić się na kreatywności, a nie tracić czasu na ręczne wypełnianie formularzy czy zbieranie informacji z różnych systemów. 

Rozwiązanie Maconomy: Maconomy eliminuje zbędne ręczne zadania poprzez automatyzację procesów, dzięki czemu pracownicy mogą poświęcać więcej czasu na efektywną pracę nad projektami, zamiast na administracyjne zadania. 

 1. Jedno Źródło Prawdy o Firmie

Problem: Brak jednoznacznego źródła prawdy o stanie firmy utrudnia podejmowanie świadomych decyzji. 

Rozwiązanie Maconomy: Centralizacja danych w Maconomy eliminuje konieczność skakania między różnymi systemami czy arkuszami Excel. Dzięki temu zyskujesz jedno spójne źródło informacji, ułatwiające szybkie i trafne podejmowanie decyzji. 

Maconomy nie tylko rozwiązuje problemy, z którymi borykają się agencje kreatywne, ale także dostarcza narzędzi do skutecznego zarządzania, zwiększając efektywność pracy i koncentrację na tym, co naprawdę ważne – tworzeniu innowacyjnych projektów. 

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik  Dziękujemy za zainteresowanie!

  Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

  Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

  Pozdrawiamy,

  Zespół Todis