Epicor ERP dla firm usługowych

Przedsiębiorstwa usługowe muszą zapewniać wysoką jakość świadczonych usług, jednocześnie uwzględniając coraz bardziej uciążliwe wymogi legislacyjne i coraz wyższe wymagania klientów. Stawienie czoła tym wyzwaniom wymaga wdrożenia wszechstronnego rozwiązania biznesowego, oferującego rozbudowane funkcje zaplecza i opcje przeznaczone dla firm usługowych, takie jak zarządzanie możliwościami biznesowymi, zarządzanie zasobami, zarządzanie ofertą produktów, świadczenie usług, budżetowanie i zamawianie materiałów, wspierane przez elastyczne raportowanie i analizę danych. Poza tym, aby można było sprostać dynamicznym zmianom, jakim podlegają przedsiębiorstwa usługowe, wdrażane systemy muszą być wyjątkowo elastyczne.

Pakiet Epicor Services sprawdza się w warunkach dynamicznych zmian, jakim podlegają przedsiębiorstwa usługowe. Jego istotną cechą jest elastyczność. Stanowi kompletny pakiet rozwiązań, który pozwala zarządzać realizacją usług, usprawniać operacje finansowe i analizować rentowność wszystkich jednostek przedsiębiorstwa usługowego.

Epicor Services zapewnia aktualny i precyzyjny obraz sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo usługowe, dzięki czemu można optymalizować procesy biznesowe i podejmować trafne decyzje w zakresie zarządzania działalnością.

Jesteś zainteresowany rozwiązaniem?

Przykładowa tablica harmonogramowania zlecenia

 

Rozwiązanie Epicor Produkcja zawiera i obsługuje zaawansowane funkcje, niezbędne w zarządzaniu zasobami firmy. Należą do nich:

 • Scentralizowane zarządzanie kontaktami z klientem (CRM)
 • Efektywne zarządzanie sprzedażą i serwisem
 • Konfigurowanie produktów w oparciu o reguły
 • Zarządzanie produkcją w czasie rzeczywistym
 • Zarządzanie jakością i zgodnością z przepisami
 • Zarządzanie danymi produktów, w tym zarządzanie cyklem opracowywania produktu (PLM)
 • Wbudowany mechanizm zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS i MRP)
 • Rozszerzone zarządzanie gospodarką magazynową obejmujące kontrolę serii i partii na każdym etapie oraz obsługę kodów kreskowych
 • Obsługa produkcji odchudzonej (Lean Manufacturing)
 • Kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM)
 • Udoskonalona przejrzystość i odpowiedzialność finansowa
 • Portale, konsole, zarządzanie procesami biznesowymi i wyszukiwanie korporacyjne wspomagające zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa
 • Możliwość instalacji uwzględniającej specyfikę wielu krajów
 • Łatwość integracji z innymi systemami

Dzięki modułowej budowie i skalowalności system Epicor ERP może być szybko wdrożony i rozbudowywany bez względu na wielkość i złożoność procesów produkcyjnych. Epicor Produkcja oferuje elastyczność implementacji. Producenci mogą wybrać między rozwiązaniem stacjonarnym, usługą w formie subskrypcji lub dostępnością w chmurze.

Oprogramowanie Epicor ERP integruje w sobie innowacyjne narzędzia do synchronizacji wszystkich procesów w firmie, począwszy od analizy popytu i zapotrzebowań klientów, poprzez realizację zamówień, obsługę produkcji i logistyki, aż po zaawansowane rozliczenia finansowe. Taka integracja ułatwia firmom używającym tego systemu osiągać najwyższe wskaźniki wydajności w swojej branży.

Umów się na bezpłatną konsultację

Porozmawiajmy o systemie dopasowanym dla Twojego przedsiębiorstwa

  Anna Turzańska-Sadlej

  Senior Consultant

  Partner

  Ostatnie wpisy na blogu

  Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik   Dziękujemy za zainteresowanie!

   Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

   Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

   Pozdrawiamy,

   Zespół Todis