Zarządzanie Finansami

Maconomy jest w pełni zintegrowanym systemem ERP, w którym bardzo rozbudowana funkcjonalność do zarządzania projektami połączona jest z całością aspektów finansowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Informacje związane ze zdarzeniami gospodarczymi wprowadzane są tylko jeden raz i automatycznie są udostępnione dla potrzeb księgowości, jak i zarządzania projektami oraz raportowania zarządczego.

Wielowymiarowy plan kont pozwala na śledzenie kosztów i przychodów w podziale na np. działy firmy, projekty, pracowników itp. W systemie uwzględnione są potrzeby korporacyjne (obsługa wielu jednostek, walut, konsolidacja…)

Maconomy zgodne jest zarówno z lokalnymi polskimi przepisami jak i z międzynarodowymi standardami rachunkowości i SOX. Dzięki wdrożeniu systemu możemy zlikwidować papierowy obieg dokumentów w firmie. Faktury zakupowe mogą być alokowane do poszczególnych zadań w projekcie przez project menedżerów. Akceptacja wszelkich kosztów odbywać się może w systemie na podstawie zdefiniowanych  ścieżek zatwierdzeń.

 

Znaczącą kwestią dla poprawności analizy finansowej w firmie, jest sposób pozyskania niezbędnych informacji, a także ich jakość. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie finansami muszą być przekonane, że dane finansowe odpowiadają rzeczywistości i są aktualne, aby na ich podstawie podejmować prawidłowe decyzje. Przy wsparciu ze strony odpowiednich narzędzi można w czasie bieżącym otrzymać informację, że właśnie zmienił się zakres dużego, ważnego projektu prowadzonego przez inny oddział.

W systemie Maconomy wszystkie moduły odpowiedzialne za zarządzanie finansami są w pełni zintegrowane z rozbudowanym modułem wyceny zadań projektowych. Oznacza to, że wszystkie wprowadzane w nim dane są dostępne w innych modułach w czasie rzeczywistym.

System zarządzania finansami zawiera pełen zestaw modułów finansowych, takich jak:

 • Księga główna
 • Należności
 • Zobowiązania
 • Moduł budżetowy
 • Środki trwałe

Dzięki optymalizacji procesu fakturowania i możliwości fakturowania zdarzeń zaraz po ich wystąpieniu, znacznie poprawiają się przepływy finansowe. Maconomy obsługuje rozliczanie produkcji w toku, transakcje w ramach grupy kapitałowej (intercompany), możliwe jest również wykonywanie raportów w wielu walutach. Szybko i łatwo wykonuje się zamknięcie miesiąca.

Dzięki Maconomy zarządzanie finansami staje się dużo prostsze. System zapewnia szybkie tworzenie raportów finansowych na bazie danych rzeczywistych. Każdy z pracowników ma dostęp do tych samych informacji, w zależności od potrzeb i uprawnień. Pozwala to na podejmowanie decyzji w oparciu o najbardziej aktualne dane.

Najważniejsze cechy produktu:

 • objęcie jednym systemem wszystkich procesów gospodarczych firmy od zarządzania projektami do pełnej rachunkowości zarządczej,
 • śledzenie kosztów i przychodów w dowolnych przekrojach (np. w podziale na działy, klientów, brandy, pracowników, projekty),
 • szybki i łatwy dostęp do budżetów oraz informacji o aktualnie poniesionych kosztach, z możliwością dotarcia do szczegółów każdej transakcji z osobna,
 • akceptowanie faktur od podwykonawców przez Kierowników Projektu w systemie i alokowanie ich do odpowiednich pozycji w projekcie (lub przez inne osoby upoważnione, zgodnie z organizacją firmy),
 • elastyczne udzielanie dostępu do danych i akceptację kosztów dzięki rozbudowanemu systemowi praw dostępu i modeli akceptacji.

Umów się na bezpłatną konsultację

Porozmawiajmy o systemie dopasowanym dla Twojego przedsiębiorstwa

  Anna Turzańska-Sadlej

  Senior Consultant

  Partner

  Nasi klienci

  Ostatnie wpisy na blogu

  Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik   Dziękujemy za zainteresowanie!

   Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

   Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

   Pozdrawiamy,

   Zespół Todis