2020-12-16

Inne wpisy z tej kategorii

Jak pozyskiwać i zarządzać talentami – wyzwania HR

Jak pozyskiwać i zarządzać talentami – wyzwania HR

Szczególnego znaczenia nabiera to wszystko zwłaszcza dla firm z sektora usług profesjonalnych, opierających swoją działalność na wiedzy i kompetencjach pracowników. W najbliższym czasie będą musiały one mierzyć się przede wszystkim z ograniczoną dostępnością kandydatów, doskonaleniem pasywnych technik rekrutacyjnych, ofertą konkurencji, oraz dopasowywaniem działań w obszarze HR do firmowej strategii.

Niedobory talentów

Na rynku niezwykle trudno znaleźć wysokiej jakości kandydatów, ale w przypadku wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których spotkać można w obszarze usług profesjonalnych jest jeszcze trudniej. Dlatego szybkość procesów związanych z pozyskiwaniem talentów jest kluczowa. Niemniej jednak, podczas procesu rekrutacji nie można zapominać o efektywności. Tylko zachowanie równowagi pomiędzy tymi dwoma elementami zapewnia sukces. Jak go osiągnąć? Rozwiązaniem może być odpowiednie wczesne budowanie relacji z potencjalnymi kandydatami, co sprawia, że z chwilą złożenia oferty czują oni już pewien związek z firmą. Innymi słowy ważne jest, żeby komunikacja z właściwymi ludźmi była realizowana we właściwym czasie i we właściwy sposób. Pomagają w tym narzędzia takie jak Candidate Relationship Management, które mają znaczący wpływ na wyniki w zakresie wyszukiwania, przyciągania i przekonywania najlepszych talentów.

Techniki pasywne

Mając na uwadze problem, jaki stanowi niedobór talentów na rynku pracy, nie trudno się dziwić, że pasywne techniki rekrutacyjne cieszą się coraz większym zainteresowaniem – stają się koniecznością. Większość potencjalnych kandydatów nie poszukuje aktywnie pracy. Najlepsi są zatrudnieni i nie szukają wyzwań, aczkolwiek badania pokazują, że są otwarci na składane im propozycje – zwłaszcza, jeśli uda się trafić do nich z kombinacją łączącą atrakcyjne dla nich wynagrodzenie, kulturę organizacyjną oraz reputację firmy. Co więcej, pozyskane w ten sposób talenty są zwykle bardziej wartościowe niż zdobyte przy użyciu klasycznych metod.

Jak się za to zabrać? Najlepiej zacząć od programu poleceń dla obecnych pracowników. Koledzy i znajomi zatrudnionych w firmie ludzi to często prawdziwe perełki, które po przyjściu do firmy mają już relacje z innymi pracownikami. A nawet jeśli nie będą oni skłonni dołączyć do firmy, to mogą stanowić źródło informacji o innych wartościowych kandydatach.

Strategiczna spójność

Działania w obszarze HR muszą być przy tym zgodne z ogólną strategią firmy. Trzeba poszukiwać ludzi lub całych zespołów zgodnie z prognozowanymi potrzebami firmy w przyszłości. W przeciwnym wypadku może się okazać, że brakuje nam nie tylko jednego czy dwóch ludzi, ale nieobsadzonych jest więcej stanowisk. W takiej sytuacji o wiele trudniej zachować spokój, przeprowadzić proces rekrutacji w sposób przemyślany i racjonalny i skoncentrować się na jakości, ponieważ potrzeba szybkiego działania jest zbyt silna.

Dobrym punktem wyjścia są narzędzia do planowania zasobów ludzkich, takie jak Maconomy People Planner, które pozwalają nie tylko na wygodne planowanie, ale także określenie którzy pracownicy są do dyspozycji podczas pracy nad realizacją poszczególnych etapów projektu. Dzięki integracji z innymi modułami Maconomy istnieje możliwość przeglądania zatwierdzonych oraz planowanych przez firmę projektów, co pozwala realnie oszacować przyszłe potrzeby.

Bardzo pomocnym narzędziem jest także Deltek Talent Management. Pozwala ono między innymi zwiększyć zaangażowanie pracowników, kontrolować poziom zatrudnienia oraz kwalifikacje pracowników, a jednocześnie zapewnia pełny wgląd w stan zasobów w firmie.

Dla firm prowadzących działalność projektową planowanie zasobów – pod względem jakości i ilości – to realny problem. I właśniena tym przykładzie doskonale widać rolę, jaką odgrywa konsekwentne budowanie lejka talentów, wyszukiwanie odpowiednich kandydatów w odpowiednim czasie i wykorzystywanie technik pasywnych. Mając to wszystko na uwadze, o wiele łatwiej przyjdzie zmierzyć się z czekającymi w najbliższym czasie wyzwaniach.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik    Dziękujemy za zainteresowanie!

    Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

    Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

    Pozdrawiamy,

    Zespół Todis