Moduł Budżetowania

Program umożliwia wielu osobom jednoczesne tworzenie poszczególnych części budżetu. Rozdział prac odbywa się według struktury wymiarów księgowych z systemu iScala (np. struktury centr kosztowych). Poszczególne osoby wprowadzają dane budżetowe odpowiednie dla ich komórek organizacyjnych bądź funkcji. Następnie dane te są scalane do budżetu całej firmy. Finalny efekt pracy jest importowany do Scali.

W procesie budżetowania można również posłużyć się danymi historycznymi pobranymi z Księgi Głównej systemu iScala. Pomocne w pracach budżetowych jest także tworzenie różnego rodzaju formuł, gdzie dane budżetowe wyliczane są na podstawie odpowiednich, stałych mnożników (na przykład dane budżetowe mogą być zależne od liczby pracowników, wielkości zabudżetowanej sprzedaży bądź innych parametrów), i korzystanie z takich formuł. Dzięki temu wiele pozycji budżetowych może być tworzonych automatycznie.

 

Podstawowe funkcje programu:

 • Możliwość zaplanowania szczegółowego (w rozbiciu na miesiące) budżetu na bieżący i następny rok oraz budżetu całorocznego na kolejne 4 lata.
 • Możliwość definiowania wersji budżetu (zapamiętanie/odtworzenie wersji), np. do wygodnej pracy z budżetem skorygowanym po kwartale/półroczu itp.; przy korektach można odczytać bieżące salda z systemu iScala.
 • Wygodne przełączanie praw dostępu do pozycji budżetu poprzez przypisywanie ról do użytkowników (np. w przypadku zmiany pozycji danej osoby w strukturze firmy wystarczy przełączyć rolę w definicji użytkownika).
 • Możliwość dopisywania kodów wymiarów (lub artykułów), które nie są jeszcze wprowadzone do Scali (np. jeżeli wiadomo, że w kolejnym roku będą potrzebne dodatkowe kody lub jedno centrum kosztu zostanie rozdzielone na wiele, można założyć odpowiednie kody z ewentualnym rozdziałem procentowym kwot aktualnych z bieżącego kodu w narzędziu do budżetowania).
 • Możliwość definiowania kluczy alokacji centr kosztowych na produkty (lub alokacji dla innych wymiarów), używanych przy eksporcie budżetu do Scali.
 • Możliwość elastycznego powiązania pozycji budżetu z kombinacją wymiarów i z zewnętrznym kodem raportowym.
 • Możliwość zdefiniowania automatycznego rozszerzania struktury budżetu podczas importu danych rzeczywistych o konta (lub wymiary), na których zostały wykonane zapisy.
 • Łatwe określenie sposobu pracy z daną pozycją budżetu (np. wyliczana formuła, rezultat rozdziału procentowego podsumowania, stała – element formuł, powiązanie pozycji budżetu z artykułem magazynowym).
 • Możliwość definiowania formuł.
 • Możliwość definiowania tzw. profili – struktur określających, które pozycje (w powiązaniu z wymiarami księgowymi) będą używane do wprowadzania budżetu.
 • Możliwość definiowania stałych dla artykułów magazynowych wpisanych do struktury budżetu – definiowanie cen do przeliczania budżetu (planowanie ilości).

 

Umów się na bezpłatną konsultację

Porozmawiajmy o systemie dopasowanym dla Twojego przedsiębiorstwa

  Anna Turzańska-Sadlej

  Senior Consultant

  Partner

  Ostatnie wpisy na blogu

  Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik   Dziękujemy za zainteresowanie!

   Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

   Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

   Pozdrawiamy,

   Zespół Todis