Aktualności

08 sierpnia 2016

Todis prezentuje najnowszą wersję systemu Epicor ERP 10.1

Firma Epicor Software Corporation, światowy lider na rynku oprogramowania biznesowego dla przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych i  usługowych udostępniła najnowszą wersję systemu do zarządzania przedsiębiorstwem - Epicor ERP 10.1

Epicor ERP to kompleksowy i nowoczesny pakiet aplikacji dla przedsiębiorstw, który pomaga zoptymalizować produktywność w całej organizacji zapewniając jednocześnie niskie, całkowite koszty użytkowania. Wyróżnikiem systemu jest ścisła orientacja na branże produkcyjną i dystrybucyjną, co owocuje dogłębna znajomością procesów i problemów wymagających rozwiązania w oparciu o narzędzia informatyczne.

System Epicor ERP to przyszłościowa platforma technologiczna, która wspiera firmy w prowadzeniu biznesu już dziś – na dowolnym urządzeniu mobilnym, w każdej chwili, z dowolnego miejsca na świecie. Zapewnia elastyczne wdrożenie, wygodną obsługę oraz zwiększa wydajność pracy.

System dostępny jest w wersji stacjonarnej lub w chmurze jako usługa Saas.

W najnowszej wersji system Epicor ERP oferuje nowe funkcjonalności oraz udoskonalone wersje poprzednich.

Rozszerzenia ogólnie:

 • Udoskonalona dostępność systemu w chmurze
 • Ulepszona wersja mobilna systemu, z nowoczesnym elastycznym interfejsem użytkownika, dostępna na wszystkich rodzajach urządzeń przenośnych w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie
 • Nowe funkcje zwiększające łatwość obsługi modułów do zarządzania finansami, produkcją, łańcuchem dostaw
 • Ułatwienia dla użytkowników związane m.in. z raportowaniem i korzystaniem z mechanizmów społecznościowych
 • Uproszczona obsługa operacji międzynarodowych
 • Prostszy i szybszy proces wdrożenia niezależnie od miejsca instalacji systemu (w chmurze lub na serwerze stacjonarnym)

Dodatki w module księgowym:

 • Wiele wariantów  budżetu w Księdze Głównej
 • Informacja statystyczna - pozabilansowa w księgowaniu
 • Globalny plan kont (COA)
 • Przyrostowe konsolidacje
 • Automatyzacja importu danych z wyciągów bankowych

Dodatki w module produkcyjnym, możliwości łańcucha dostaw:

 • Planowanie zamówień i projektów przez długi okres czasu (kontraktowanie)
 • Wielozadaniowe planowanie harmonogramu
 • Usprawnienie inwentaryzacji
 • Planowanie zasobów pod konkretny kontrakt
 • Możliwość podania wartości ‘0’ w wielopoziomowej strukturze produktów  (BOM)
 • Planowanie zasobów w podziale na klasy, grupy produktów
 • Planowanie i łączenie różnych zleceń
 • Możliwośc śledzenia oraz zarządzania grupą produktów za pomocą unikalnego kodu

System Epicor ERP wersja 10.1 oparty jest na pięciu filarach - współpracy, wyborze, wydajności, przystępności oraz mobilności – oznaczają one w praktyce:

 • współpracę – poprzez wykorzystanie mechanizmów mediów społecznościowych do wymiany informacji w systemie,
 • wybór – w znaczeniu wyboru interfejsu użytkownika, miejsca instalacji, narzędzi do konfiguracji systemu,
 • wydajność – zapewnioną przez szybką, skalowalną, o obniżonych wymaganiach sprzętowych nowoczesną architekturę biznesową,
 • przystępność – dzięki prostemu interfejsowi, łatwej obsłudze, krótkiemu czasowi wdrożeni i możliwości personalizacji,
 • mobilność – rozumianą jako pracę na dowolnym urządzeniu, z dostępem do systemu w dowolnej chwili i miejscu.

Epicor ERP 10.1 dostępny jest w 35 językach i jest kompatybilny z systemem Microsoft Windows 10 oraz Internet Explorer 11.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik  Dziękujemy za zainteresowanie!

  Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

  Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

  Pozdrawiamy,

  Zespół Todis