Aktualności

20 stycznia 2021

System Maconomy 2.5.2 wraz z People Planner 4.0 jest już dostępny dla klientów

Najważniejsze zmiany:

Workspace:

- integracja z Pagero w celu ułatwienia e-fakturowania i przesyłania e-faktur klientom oraz archiwizacji dokumentów powiązanych z klientami, wszystko to usprawnia ewidencję dokumentów i ewentualny audyt oraz zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami,

- aby zwiększyć elastyczność i zmniejszyć nakład pracy ręcznej, rozliczenia podwykonawców można przeprowadzać w różnych walutach – Maconomy automatycznie konwertuje walutę zlecenia na walutę na fakturze zgodnie z wyborem użytkownika

- Czas pracy – wprowadzono ulepszenie rejestracji w systemie tak, aby ilość godziny zarejestrowanych za pomocą funkcji check in była zgodna danymi w karcie czasu pracy

 iAccess:

 – udostępnienie menedżerom projektów, menedżerom zasobów oraz pozostałym pracownikom modułu People Planner w interfejsie webowym iAccess.

W najnowszym wydaniu Maconomy dostępna jest także wyższa wersja narzędzia People Planer – 4.0. Zawiera ona ulepszenia w integracji z Maconomy, rozbudowane komponenty sieciowe dostępne
w interfejsie iAccess oraz usprawnienia funkcjonalności webowych zarówno dla pulpitu klienta, jak i dla iAccess.

Podstawowe ulepszenia People Plannera:

- pracownicy mogą zarządzać swoim harmonogramem, tworzyć rezerwacje i przeglądać nieobecności w obszarze MyPlan,

- kierownicy projektów mogą przeglądać szczegółowo projekt, przydzielać oraz planować zasoby oraz wizualizować dostępność pracowników w obszarze Zasoby,

- menedżerowie zasobów mogą przeglądać zdolności produkcyjne całej firmy na dany dzień, tydzień lub miesiąc, równoważyć obciążenie pracą i zwiększyć wykorzystanie w obszarze Zasoby.

Komponenty sieciowe (wraz z iAccess) w najnowszym wydaniu Maconomy to m.im. rozszerzona obsługa ograniczeń danych użytkownika w zasobach, nowy widok podsumowania zasobów (podsumowanie przydziałów na poziomie projektów) czy opcja rezerwacji alokacji.

Aplikacja Touch:

– wraz z wersja 5.2.5 pracownicy otrzymali prostszy i szybszy proces wprowadzania wydatków dzięki inteligentnemu rozpoznawaniu znaków (ICR). ICR skanuje dokumenty i automatycznie wypełnia raport wydatków. Pozwala to zaoszczędzić czas pracy oraz zwiększyć bezpieczeństwo danych.

- odświeżanie danych – nowe ustawienia serwera i użytkownika pozwalają na automatyczne odświeżanie danych podczas otwierania ekranu czasu pracy

- dostępne są także konfigurowalne ekrany wyszukiwania poprzez narzędzie REST, pozwala ono skrócić czas wyszukiwania ograniczając zapytania do określonego podzbioru firm, ofert, itp.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat możliwości i usprawnień w nowej wersji Maconomy 2.5.2, zapraszamy do kontaktu.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik    Dziękujemy za zainteresowanie!

    Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

    Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

    Pozdrawiamy,

    Zespół Todis