Aktualności

12 października 2010

Maconomy X1 we współpracy z użytkownikami

X1 był projektowany, udoskonalany i dostosowywany do potrzeb firm z sektora usług profesjonalnych (Professional Services Organization) na podstawie licznych uwag zgłaszanych przez klientów. Podczas prac nad kolejną wersją X1, producent otrzymał informację zwrotną ze strony firm doradczych, biur rachunkowych i audytorskich, firm inżynieryjnych, biur projektowych, domów mediowych i agencji reklamowych. Przedstawiciele firm, koordynatorzy projektów i zespołów, a także dyrektorzy finansowi i księgowi przekazali swoje sugestie wynikające z codziennego użytkowania i praktyki biznesowej.

- To właśnie potrzeby klientów leżą u podstaw proponowanych przez nas rozwiązań. Z tego powodu włączyliśmy menedżerów w proces udoskonalania produktu i stworzyliśmy wspólną innowacyjną platformę wymiany doświadczeń. Dzięki temu uwzględniono potrzeby klientów w zakresie sprawniejszej kontroli kosztów i projektów. 75% ulepszeń wprowadzonych do X1 jest wynikiem warsztatów, ewaluacji, współpracy, a także dialogu podjętego z naszymi klientami – mówi Hugo Dorph, Executive VP Deltek | Maconomy.

Aktywne zaangażowanie użytkowników Maconomy w proces rozwoju oprogramowania wynika z rosnącej potrzeby planowania i monitorowania prac projektowych oraz bardziej efektywnego zarządzania zasobami i kosztami w firmach świadczących usługi profesjonalne. Potwierdzają to wyniki badań prowadzone przez Todis Consulting wśród polskich menedżerów reprezentujących ten sektor. Dla 64% respondentów kluczowym wyzwaniem jest kontrola rentowności projektów. Poprawy efektywności upatruje się w zwiększeniu skuteczności ich planowania. Właśnie na ten element zwróciło uwagę 55% ankietowanych. Ponad połowa menedżerów podkreśla również konieczność lepszego przydzielania pracowników do określonych zadań.

Business Intelligence dla usług profesjonalnych

W związku z wprowadzeniem na rynek X1, Maconomy zdecydowało się równocześnie zaprezentować nową wersję wtyczki AnalytiX, która może współpracować z wdrażanym rozwiązaniem ERP. Rozwiązanie prezentuje całościowy obraz procesów zachodzących w firmie, zapewniając decydentom dostęp do zaawansowanych raportów. Dzięki temu menedżerowie mają możliwość przeglądu rentowności projektów i poziomu realizacji planów sprzedaży w firmie. Aplikacja umożliwia również bieżące śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (Key Performance Indicators).

- Maconomy X1 może okazać się szczególnie pomocne w odkryciu niewykorzystanych zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki temu realne stanie się wsparcie i usprawnienie bieżących procesów na każdym szczeblu firmowej struktury, niezależnie od tego, czy użytkownikiem będzie asystent czy dyrektor. Produkt może przyczynić się do poprawy codziennej działalności przedsiębiorstwa i optymalizować relacje zachodzące w obszarze zarządzania pracownikami, kontroli zadań i rozliczeń finansowych – mówi Anna Turzańska-Sadlej, prezes zarządu firmy Todis Consulting, dostarczającej oprogramowanie Maconomy na rynku polskim.

* * *

Todis Consulting Group to niezależna polska firma konsultingowa oferująca kompleksowe rozwiązania informatyczne i organizacyjne. Firma jest jedynym na polskim rynku przedstawicielem korporacji Maconomy, dostarczającej system do zarządzania projektami, finansami oraz planowania zasobów i rozwoju kompetencji firm z sektora usług profesjonalnych. Na stałe współpracuje z ponad 80 klientami w kraju i za granicą. Wśród klientów Todis znajdują się takie firmy jak: Leo Burnett, Radisson SAS, DGA, DDB, BBDO, G7, Royal Meridien Bristol, Grundfos, Vaillant, Alfa Laval, Scania, MPG Media Planning Group.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik    Dziękujemy za zainteresowanie!

    Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

    Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

    Pozdrawiamy,

    Zespół Todis