Aktualności

21 maja 2019

EVA – wirtualna asystentka oparta na algorytmach sztucznej inteligencji wspiera użytkowników systemu Epicor ERP

Wraz najnowszą wersją systemu Epicor ERP 10.2.400 Epicor Software Corporation wprowadził Epicor Virtual Agent (EVA) - cyfrową asystentkę zaprojektowaną, aby wspomóc pracę użytkowników systemu ERP i przyspieszyć procesy operacyjne w całym przedsiębiorstwie.

Asystentka EVA została opracowana do wykonywania zadań oraz rekomendowania, przewidywania i dostosowywania działań w ramach ustawionych wcześniej parametrów. EVA pojawia się na ekranie jako wirtualna asystentka, z którą użytkownicy mogą się komunikować za pośrednictwem tekstu lub głosu. Korzystając z funkcji kognitywnych EVA rozpoznaje komunikaty tekstowe lub głosowe, a następnie przekształca dane w informacje wizualne na dedykowanych urządzeniach. Dzięki przetwarzaniu języka naturalnego (NLP) użytkownicy mogą uzyskać dostęp do asystentki EVA z urządzeń mobilnych, a wirtualny agent dostarczy informacje mające im pomóc w szybszym podejmowaniu trafnych decyzji.

Poza interakcją żądanie/odpowiedź EVA wykorzystuje również sztuczną inteligencję (AI) do proaktywnego dostarczania alertów i przeprowadzania ukierunkowanych działań w oparciu o kombinację zdarzeń, statystyk rynkowych i danych historycznych. Wirtualna asystentka została zaprojektowana z myślą o wsparciu pracowników. Dzięki temu EVA daje użytkownikom nie tylko aktualny wgląd w dokładne dane, ale także może wykrywać problemy oraz prognozować i automatycznie dostosowywać poziom produkcji lub dostawy zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

„Nowe formy interakcji z systemami biznesowymi są kluczem do przyspieszenia operacji biznesowych oraz usprawnienia wymiany danych i informacji” - twierdzi Scott Hays, Senior Vice President, Product Marketing w Epicor. „Inteligentna agentka cyfrowa pomoże firmom sprawniej i szybciej reagować na niespodziewane zdarzenia oraz zmieniające się wymagania klientów”.

Według Gartnera do roku 2022 ponad 50% wszystkich osób pracujących w środowisku Industry 4.0 będzie korzystać z wirtualnych asystentów lub inteligentnych agentów cyfrowych do interakcji z otoczeniem oraz z ludźmi. IDC natomiast przewiduje, że do tego samego roku, inteligentne aplikacje wspierające operatorów na poziomie zadań / typu „task-level” poszerzające możliwości człowieka, będą stanowiły 30% rynku aplikacji dla przedsiębiorstw. Według IDC, do roku 2027 postępy w samouczeniu się maszyn umożliwią systemom kognitywnym opartym na sztucznej inteligencji dostosowywać się i samodzielnie podejmować decyzje lub dostarczać ludziom zoptymalizowane zalecenia.

„EVA umożliwia naturalne interakcje użytkownika z systemem ERP” - mówi Hays. „To takie proste, jak mówienie lub pisanie do kolegi. Dzięki temu funkcjonalności specyficzne dla danej branży oraz informacje zapisane w systemie są dostępne bezpośrednio dla większej grupy użytkowników, zwiększając produktywność i wydajność oraz zapewniając firmie szybszy zwrot z inwestycji w rozwiązanie ERP.”

Wirtualna asystentka EVA została opracowana korzystając z usług AI dostępnych na platformie Microsoft Azure. Może on współpracować z systemem Epicor ERP zainstalowanym zarówno lokalnie jak i w chmurze. Daje to możliwość wszystkim klientom - nawet małym i średnim firmom - korzystania z innowacyjnych technologii, które pomagają w rozwoju działalności.

Oto kilka możliwości wykorzystania cyfrowej agentki EVA w różnych branżach:

Produkcja – zastosowanie asystentki EVA do wykrywania już na wczesnym etapie anomalii w pracy maszyny produkcyjnej. Jeśli anomalia nie zostanie usunięta, może doprowadzić do nieplanowanych przestojów lub wytwarzania produktów poniżej normy jakości. Dane z maszyn i czujników IoT wraz z systemem Epicor ERP, zapewniają wirtualny system nerwowy, który dostarcza na urządzenie mobilne ostrzeżenia generowane przez algorytm sztucznej inteligencji wirtualnego agenta. Wystarczy kilka kliknięć, aby kierownik produkcji mógł potwierdzić sugestie cyfrowego asystenta i zaplanować konserwację oraz przenieść produkcję na inne dostępne maszyny.

Dystrybucja – umożliwienie przedstawicielom handlowym w terenie uzyskania natychmiastowego wglądu do informacji nt. cen i dostępności produktów oraz utworzenia oferty na urządzeniu mobilnym jeszcze podczas spotkania z klientem. Ten oszczędzający czas proces jest możliwy dzięki wyposażeniu asystentki EVA w interfejs konwersacyjny oparty na przetwarzaniu języka naturalnego.

Handel detaliczny – przedstawianie w czasie rzeczywistym sugestii zakupowych klientom idącym alejkami sklepu. Sugestie generowane są przez silnik rekomendacyjny oparty na algorytmie sztucznej inteligencji wykorzystującym doświadczenia zakupowe i analizy rynku.

Dystrybucja części zamiennych - wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji do analizy ogromnych zbiorów danych dotyczących rejestracji pojazdów oraz trendów awarii w różnych regionach, EVA jest w stanie powiadomić dystrybutora części zamiennych odnośnie produktów i lokalizacji, gdzie wymagane będzie zwiększenie poziomu zapasów ze względu na przewidywany wzrost popytu.

„Ponieważ jako konsumenci jesteśmy już zaznajomieni z technologią konwersacyjną, EVA będzie prostym i wygodnym narzędziem dla użytkowników. Co więcej, dzięki zastosowaniu algorytmów do samouczenia się, im częściej użytkownik korzysta z cyfrowej asystentki, tym precyzyjniej będzie ona działać. Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie asystentki opartej na sztucznej inteligencji, znajdzie zastosowanie w wielu branżach i sprawi, że systemy biznesowe staną się bardziej przewidywalne, adaptacyjne i proaktywne. EVA umożliwi klientom różnej wielkości i działającym w różnych modelach operacyjnych, zwiększenie produktywności oraz rozwój w kierunku Industry 4.0” podsumowuje  Scott Hays.

Więcej informacji nt. najnowszej wersji systemu Epicor ERP można znaleźć tutaj.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik    Dziękujemy za zainteresowanie!

    Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

    Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

    Pozdrawiamy,

    Zespół Todis