Aktualności

23 czerwca 2014

Epicor ERP wersja 10

Epicor wprowadza zmiany do oprogramowania biznesowego, inspirując jednocześnie użytkowników systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) nowej generacji. Nowa wersja systemu łączy w sobie globalną funkcjonalność i efektywną technologię, eliminuje złożoność oraz sprawia, że współpraca oraz korzystanie z systemu ERP stają się łatwiejsze niż kiedykolwiek. Jednocześnie wspiera dzisiejsze normy biznesowe: współpracę opartą na mechanizmach social media, elastyczność wdrożenia, zwiększanie wydajności i wygodniejszą obsługę z poziomu urządzeń.

Odpowiadając na potrzeby wynikające ze świadomości technologicznej osób pracujących, system Epicor ERP wersja 10 oferuje szereg nowych technologii i aplikacji, które zmieniają sposób funkcjonowania firm. Opierając się na pięciu fundamentach: współpracy, wyborze, wydajności, przystępności i mobilności, Epicor ERP wersja 10 pomaga przedsiębiorstwom działać lepiej, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie, wykorzystując wiedzę oraz doświadczenie ludzi i systemów zaangażowanych w całym łańcuchu dostaw. Epicor ERP wersja 10 stanowi jedno spójne rozwiązanie, które pozwala na pracę pomiędzy wieloma urządzeniami mobilnymi oraz oferuje szeroki wybór sposobu wdrożenia – w formie stacjonarnej, w chmurze lub w formie usługi zarządzanej. Nowy dotykowy intuicyjny interfejs użytkownika (UI) został zaprojektowany od podstaw do pracy z urządzeniami dotykowymi. Pozwala to użytkownikom na pracę w dowolny, wybrany przez nich sposób.

Epicor ERP wersja 10 jest systemem wykorzystującym mechanizmy mediów społecznościowych, między innymi dzięki rozwiązaniu Epicor Social Enterprise, które opiera się na rozszerzonej współpracy i spersonalizowanym środowisku. Możliwości wyszukiwania pozwalają użytkownikom na dotarcie do aktualnych informacji pochodzących z całego przedsiębiorstwa, wykorzystanie danych pochodzących z aplikacji i własny wgląd w system ERP. Użytkownicy Epicor Social Enterprise mogą efektywnie i skutecznie radzić sobie z nadmiarem informacji poprzez narzędzie zarządzania kanałem aktywności czy też śledzić dane aplikacji lub alerty innych użytkowników na zasadzie ad hoc.

Solidnym fundamentem Epicor ERP wersji 10 jest Architektura Biznesowa Epicor ICE 3 wspierająca wydajność, skalowalność, interoperacyjność oraz prostotę użytkowania, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i złożoności prowadzenia działalności ze stuprocentowym wykorzystaniem technologii Microsoft®. „Epicor ERP wersja 10 reprezentuje ewolucję naszej innowacyjnej platformy technologicznej stworzonej by wspierać zasady dzisiejszego biznesu – współpracę, elastyczność wdrożenia oraz wygodniejszą obsługę z poziomu urządzeń, z łatwością użytkowania i większą wydajnością” – powiedział Malcolm Fox, wiceprezes ds. product marketingu w firmie Epicor Software. „Dokonaliśmy znaczącej inwestycji w skuteczną i charakteryzującą się wysoką wydajnością architekturę biznesową nowej generacji, zaprojektowaną w taki sposób, żeby zapewnić naszym klientom przewagę konkurencyjną. Epicor ERP wspiera elastyczność biznesową, przejrzystość i najlepszą obsługę klienta przy jednoczesnym zapewnieniu korzystnego stosunku czasu do wartości i dostarczaniu skutecznej współpracy wymiany informacji, co pozwala firmom na szybsze podejmowanie lepszych decyzji i uzyskiwanie korzystniejszych wyników”.

Epicor ERP wersja 10 to platforma technologiczna, która wspiera firmy w prowadzeniu biznesu zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości – na dowolnym urządzeniu, w każdej chwili, z dowolnego miejsca na świecie. To rozwiązanie biznesowe umożliwiające stymulowanie wzrostu i ekspansji na nowe rynki, zachęcające przedsiębiorstwa do kontaktu z klientami, partnerami, pracownikami i produktami w zupełnie nowy, innowacyjny sposób.

Epicor ERP wersja 10 jest aktualnie dostępna w 35 językach w wersji stacjonarnej oraz na żądanie jako usługa SaaS.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik    Dziękujemy za zainteresowanie!

    Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

    Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

    Pozdrawiamy,

    Zespół Todis