Aktualności

25 marca 2019

EDA – nowy poziom wglądu w dane biznesowe

EDA jest kompleksową usługą wspieraną przez Epicor i w pełni zintegrowaną z systemami Epicor ERP oraz iScala. Dane pobierane z systemu ERP przedstawiane są w formie konfigurowalnych interaktywnych, które ułatwiają ich analizę. Dasboardy przedstawiają najważniejsze informacje dotyczące firmy w formie wykresów i tabel, co ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych, wspiera codzienną pracą zespołu operacyjnego lub wykonywanie zadań pracownikom na różnych szczeblach organizacji. Korzystając z aplikacji EDA można przeprowadzić większość analiz, a w odróżnieniu od arkusza kalkulacyjnego można "drążyć" dane wchodząc w kolejne poziomy szczegółowości.

W ramach EDA dostępne są cztery pakiety zawierające pulpity startowe i pozwalające na wgląd w konkretny zestaw danych. Na ich podstawie użytkownik może budować dowolne zestawienia z dodatkowymi polami pobierając dane z systemu ERP oraz zewnętrznych źródeł danych.

Dostępne pakiety:

Sprzedaż
Widząc więcej szczegółów można szybko odkrywać trendy biznesowe i uzyskać głębszy wgląd w wyniki sprzedaży dla danego klienta, biura, regionu czy grupy produktów.

Materiały
Umożliwia efektywne gospodarowanie środkami trwałymi dzięki zakupom odpowiedniej kombinacji materiałów, ocenę dostawców i śledzenie postępu wysyłek.

Finanse
Zapewnia lepsze zarządzanie płynnością finansową dzięki dostępowi do bieżących informacji. Pozwala sprawdzać jakie należności już zostały zapłacone i które zobowiązania wkrótce staną się wymagalne. Szybki wgląd do określonych kategorii kont i transakcji z poziomu rachunku zysków i strat oraz bilansu sprzyja przejrzystości zarządzania finansami firmy.

Produkcja
Daje kontrolę nad realizacją zamówienie. Pozwala sprawdzić czy bieżąca produkcja jest realizowana dla właściwego klienta i we właściwym czasie. Zapewnia lepszą kontrolę nad jakością wyrobów oraz ceną i marżą na produkcie.

Zapraszamy do kontaktu i sprawdzenia możliwości rozwiązania EDA dla użytkowników systemów iScala oraz Epicor ERP.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać plik    Dziękujemy za zainteresowanie!

    Plik z materiałem jest dostępny do pobrania.

    Kliknij i pobierz „Analiza firm o wysokim wskaźniku wzrostu

    Pozdrawiamy,

    Zespół Todis